azarandownload : مسجد کبود تبریز؛ هنر معماری در دستان کاشی‌کاری‌ها

در پورتال آزران azarandownload.ir مطلب مسجد کبود تبریز؛ هنر معماری در دستان کاشی‌کاری‌ها مشاهده می کنید

کشور ما به لحاظ آنکه تاریخ پرفرازونشیبی را به چشم خود دیده و در دوره‌های مختلفی نیز تحت سلطه حکومت‌های گوناگون قرار گرفته است دارای جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی زیادی است. در این میان اهمیت همیشگی مذهب و ادیان نیز در فرهنگ کشور ما اماکنی را از خود به یادگار گذاشته است. در صنعت گردشگری ایران اماکن مذهبی و تاریخی به نوبه خود اهمیت بسیاری دارند و موردتوجه بسیاری قرار بگیرند.
ممنون بابت بازدید از سایت azarandownload.ir