azarandownload : بسته‌شدن مرز فرانسه و اسپانیا از بیم حمله تروریستی

در پورتال آزران azarandownload.ir مطلب بسته‌شدن مرز فرانسه و اسپانیا از بیم حمله تروریستی مشاهده می کنید
فرانسه یکی از گذرگاه‌های کوهستانی مرزی خود با اسپانیا در جنوب این کشور را از بیم حملات تروریستی احتمالی بست.
ممنون بابت بازدید از سایت azarandownload.ir