azarandownload : پرورش بافت استخوان در چارچوب‌های ابریشمی!

در پورتال آزران azarandownload.ir مطلب پرورش بافت استخوان در چارچوب‌های ابریشمی! مشاهده می کنید

پژوهشگران پرتغالی سعی دارند با کمک یکی از ترکیبات موجود در ابریشم، به پرورش بافت استخوان کمک کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت azarandownload.ir